هر چی که بخوای..........................

رمز.....جوک.....طنز.....ترفند...........................

سیمز2

18برای وارد کردن رمز ها دکمه های ctrl-shift-c را بزنید
بعد از وارد کردن رمز اینتر بزنید

Moveobjects on/off حرکت دادن اجسام غیر قابل حرکت

Aging on/off سیمزها پیر نمی شوند

StretchSkeleton 1.0 تغییر قد  

Help نشان دادن برخی از رمزها

Exit بستن قسمت کدها

Expand توسعه دادن قسمت تقلب ها

boolProp snapObjectsToGrid true/false قرار دادن اجسام خارج از محیظ خانه

deleteAllCharacters حذف تمام همسایه ها

TerrainType desert/temperate وصل کردن دو ناحیه از زمین

: boolProp simShadows (True/False) ایجاد کردن سایه ها

boolprop displayNeighborhoodFlora (True/Fals ایجاد گیاه

boolprop displayNeighborhoodRoads (True/False ایجاد راه  

Kaching ۱۰۰۰دلار 

+ نوشته شده در  جمعه یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 15:43  توسط امیررضانوری  |